1. tečaj: IZOBRAŽEVANJE TERAPEVTSKIH PAROV (2006-07)

Prvi tečaj je potekal od jeseni leta 2006 do konca leta 2007. Obsegal je:

  • Sprejemni izpit, ki ga je moral opraviti tako pes, kot vodnik, in je sestavljen iz vrste vaj, nenavadnih okoliščin in vprašalnika.
  • Praktično delo v obliki tečaja.
  • Teoretični preizkus za vodnika.
  • Izpit - praktični del.
  • Uvajanje v delo terapevtskega para.

Sprejemni izpit

Organizirali smo dva sprejemna izpita, enega pomladi in drugega jeseni. Nekaj slik iz obeh preizkusov.

Praktični del

V sodelovanju s društvo za terapijo s pomočjo živali iz Gradca smo organizirali tečaje za pse in njihove vodnike, ki bi kot terapevtski pari želeli izvajati terapijo s pomočjo živali ali dejavnosti ob prisotnosti živali.
Redne tečaje smo organizirali ločeno za mlade pse (mlajše od 15 mesecev) ter pse, starejše od 15 mesecev. Tečaja so se lahko udeležil vodnik s psom ustrezne starosti, ki je uspešno opravil kratek preizkus pred začetkom tečaja. Zaželeno je bilo, da imajo psi, ki so starejši od 15 mesecev, narejeno že malo šolo oz. osnove poslušnosti; ni pa to pogoj za pristop k tečaju.
Redni tečaj je trajal približno 10 mesecev. Srečevali smo se enkrat na 2 oz. 3 tedne.
Namen tečaja je bil pri mladih psih zlasti delo na ustrezni in zadostni socializaciji, ki je za nadaljnje vključevanje v terapevtsko delo za psa ključnega pomena.
Tako mladi kot starejši psi so se med tečajem srečevali in podrobneje seznanjali z zelo različnimi situacijami, na katere bodo kasneje morda naleteli med svojim delom. V okviru tečaja smo organizirali tudi obiske različnih javnih površin ter tudi ustanov: tako smo se sprehodili po mestu, parku, šli na obisk v živalski vrt, veterinarsko ambulanto, trgovino za živali in še….

Teoretični del

Poleg praktičnega je tečaj obsegal tudi teoretični del, kjer so vodniki pridobivali nova znanja z zelo različnih področij: od medicine, veterine, psihologije, pedagogike, socialnega dela, andragogike ipd. Ta delje bil organiziran v obliki predavanj in delavnic, ki so jih bodo vodili strokovnjaki z ustreznih področij.

Izpit

Sledil je še izpit, kot že rečeno je obsegal praktični in teoretični del.
Pridobitev licence za opravljanje terapevtskih obiskov: pogoj za pristop k praktičnemu delu izpita je bilo redno obiskovanje vaj na poligonu z največ dvema opravičenima izostankoma.

Tečajniki

Tečajniki pozirajo...

Naš osnovni moto je, da mora taka dejavnost za psa in vodnika v celoti in vedno ostati nekaj, kar počneta z veseljem in zares iz srca!