Aktivnosti s pomočjo živali

Definicija: aktivnosti s pomočjo živali (tudi AAA) nudi priložnosti za motivacijsko, izobraževalno, rekreacijsko in/ali terapevtsko podporo za izboljšanje kvalitete življenja. AAA pripeljejo v različna okolja posebej izšolani strokovnjaki in/ali prostovoljci skupaj s svojimi živalmi, ki zadovoljujejo določene standarde.

Kaj to pomeni v praksi? AAA so v splošnem »meet and greet« (spoznaj in pozdravi) aktivnosti, ki vključujejo živali, ki obiskujejo ljudi. Iste aktivnosti se lahko ponavljajo pri različnih ljudeh, to pa je nasprotje terapevtskim programom, ki so individualno oblikovani za točno določeno osebo ali zdravstveno stanje.

Poglavitne značilnosti AAA:

  • Za vsak posamezen obisk nam ni potrebno pripraviti specifičnih ciljev obiska.
  • Prostovoljcem in strokovnemu osebju ni potrebno beležiti poteka obiska. 
  • Vsebina obiska je spontano prilagojena trenutni situaciji, enako velja tudi za dolžino obiska.

Nekaj primerov AAA:

Skupina prostovoljcev s svojimi psi in mačkami enkrat mesečno obišče dom starostnikov. Obisk poteka v obliki večih skupinskih aktivnosti, ki pa jih pomaga voditi osebje doma. Vodja prostovoljcev vodi neformalno evidenco o obiskih in obiskovanih. Prostovoljec pripelje svojega psa v zavod za prizadete, kjer se otroci igrajo z njim. Čeprav je osebje aktivno vključeno v obisk, pa ni postavljenih specifičnih ciljev medsebojne interakcije. Razen časa prihoda in odhoda, se ne beleži nobenih drugih opažanj. Skupina vodnikov in njihovih psov iz kinološkega kluba pripravi prikaz šole poslušnosti varovancem prevzgojnih zavodov.

(Špela Juršič po Delta Society®, The Human-Animal Health Connection®, www.deltasociety.org)

V društvu Ambasadorji nasmeha aktivnosti s pomočjo živali izvajamo oziroma smo jih izvajali v različnih domovih za ostarele (Dom upokojencev Tabor, Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, ...), šolah in dnevnih centrih (CIRIUS Kamnik, mladinski center Skala Fužine, Dnevni center Škofja Loka ....) in drugih ustanovah (Psihiatrična klinika Ljubljana...).

Prispevek predstavlja terapijo in aktivnosti s pomočjo živali ter program READ. Posnetek je trenutno le v angleškem jeziku (slovenska različica je v pripravi) ter vsebuje tudi igrane prizore. Za objavo se zahvaljujemo avtorju.
Avtor: Alexander Pečenko