Aktivnosti v Psihiatrični kliniki Ljubljana

Jeseni 2008 sva Tina Kremesec in Tjaša Oblak izvedli predstavitveni obisk v Psihiatrični kliniki Ljubljana na oddelku za geriatrijo. Z rednimi enkrat tedenskimi srečanji smo začeli januarja 09. Zaenkrat srečanja potekajo kot aktivnosti (AAA), v skupini do 10 uporabnikov (občasno tudi več). Prve ure sva izkoristili za predstavitev obeh psov, nato pa smo začeli z različnimi aktivnostmi, npr. izvajanje trikcev, dejavnosti, kjer so uporabniki spoznavali čutila živali, in podobno.
Najino delo je bilo predstavljeno tudi v reviji ŠENT in Spominčice.