Aktivnosti v šolskem letu 2007/08 (CIRIUS)

Tina Kremesec in Tjaša Oblak sva s psoma Lunom in Saro konec leta 2007 začeli z aktivnostmi s pomočjo živali (AAA) v CIRIUS (takrat še ZUIM) Kamnik. Medse nas je povabila Irma Golob, ki je vzgojiteljica, zaposlena v omenjeni ustanovi. Srečanj se je udeleževalo 8 učencev, osnovnošolcev, ki so ostajali v zavodu tudi v popoldanskem času.
Prve ure smo namenili pogovoru o razlikah med Lunom in Saro: čeprav sta oba psa iste pasme, sta karakterno zelo različna. Lun je zelo aktiven, Sara pa je bolj umirjena.
Dneve, ko smo morali biti noter, smo namenili dejavnostim kot so izvajanje različnih trikcev (otroci so se naučili poveljevati psu), pisali smo pesmice in izdelali plakat, katerega sta med drugimi "podpisala" psa.
Lepše dni smo izkoristili za kratke sprehode zunaj, kjer smo zopet vadili trikce in podobne aktivnosti.
http://www.osp-zuim.lj.edus.si/