Bralne urice s psom (READ program)

Kaj je READ®?

Reading Education Assistance Dog; pes, kot pomočnik pri izboljševanju branja, je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne metode; otrok bere psu. A vendar ne katerem koli psu. Psi v programu READ® so izšolani terapevtski pari, ki prostovoljno skupaj s svojimi lastniki (terapevtski par) obiskuje šole, knjižnice in ostale ustanove, kot poslušalci otrok, ki berejo.

Kako deluje?

Program READ® deluje z izšolanimi terapevtskimi pari (vodnik in pes), ki so bili posebej izšolani in preizkušeni v različnih okoliščinah, temperamentu in sposobnostih ter so se izkazali za neagresivne ter človeku in zdravju nenevarni. Ko takšni terapevtski psi pridejo poslušat, kako otroci berejo, postane zabavno, ustvari se prav posebno vzdušje.

Zakaj psi?

Učenje branja je pogosteje premagovanje strahu, kot pa preseganje intelektualnih omejitev. Kot pravi Willam Ayers strah lahko uniči inteligenco.

Živali so čudoviti prijatelji pri branju saj:

  • pomagajo pri sprostitvi in znižujejo krvni tlak,
  • poslušajo pozorno,
  • ne sodijo, kritizirajo ali se smejijo,
  • dovoljujejo otrokom, da berejo s svojim lastnim ritmom,
  • so manj strah zbujajoči kot vrstniki.

Ko READ® pes posluša, se okolje spremeni, otrokov strah zamenja veselo pričakovanje in proces učenja se prične. Vodnik neprisiljeno spodbuja otroke brez pritiska in nudi podporo, med tem pa otrok pridobiva prakso v nadzorovanem branju, ki je potrebno, da zgradi besedišče, poveča razumevanje bralne vsebine in pridobiva sposobnost tekočega branja.

Rezultati so vidni

Sodelujoči otroci delajo velike korake v branju in komunikacijskih sposobnostih, istočasno pa gradijo samozavest, zaupanje vase in socialne veščine. Prav tako se izboljšajo rezultati na drugih področjih kot tudi pozornost in nenazadnje osebna higiena.

Kje se program izvaja?

Primerna mesta so:

  • osnovne šole,
  • knjižnice,
  • ustanove za predšolske otroke in ustanove za nego otrok,
  • programi dopolnilnega ali dodatnega pouka,
  • zdravstvene ustanove, itd.

(Katarina Vertin po Intermountain Therapy Anmals, Reading Education Assistance Dogs®, www.therapyanimals.org)

Naši pari so med drugim obiskovali otroke na Debelem Rtiču, v OŠ Vide Pregarc ...