Cilji delovanja društva

Društvo je samostojno, nepridobitno združenje občanov, ki se strokovno ukvarjajo z izobraževanjem ter raziskovanjem pospeševanja učinkov terapije z živalmi. Namen društva je prizadevanje, da se terapija in aktivnosti s pomočjo živali ustalijo in izvajajo kot priznana oblika pomoči v zdravstvu, šolstvu in na drugih primernih področjih, ki jih pokrivajo ustrezne ustanove v Sloveniji, kot tudi v obliki individualnih obiskov na domu v sodelovanju z za to usposobljenim osebjem in ustanovami. Za doseganje namena društva so položene smernice za izobraževanje inštruktorjev in terapevtskih ekip, sestavljenih iz vodnika ter ene ali več živali, ki izvajajo terapijo s pomočjo živali. Poleg  tega mora društvo omogočati nadaljnje izobraževanje ekip s pomočjo prireditev ter publikacij. Namen društva je tudi šolanje in uporaba psov pomočnikov ljudem s posebnimi potrebami.

Svoj namen društvo uresničuje z izvajanjem naslednjih osnovnih nalog:
1.    vzgoja in izobraževanje vodnikov in živali na področju terapije s pomočjo živali,
2.    preverjanje in vzdrževanje ter višanje kvalitete usposobljenosti izučenega kadra in terapevtskih parov z organizacijo   izobraževalnih seminarjev, strokovnih predavanj, preverjanj, raznih drugih prireditev in publikacij na državni in mednarodni ravni,
3.    vse dejavnosti šolanja in izobraževanja, ki so potrebne za izšolanje in uporabo psov pomočnikov ljudem s posebnimi potrebami.
4.    organizacija dela izšolanih parov (obiskov in izvajanja terapije v institucijah, ki so ali bodo z društvom v pogodbenem razmerju),
5.    sodelovanje in povezovanje z drugimi organizacijami za uvajanje in izvajanje terapije z živalmi, državnimi organi, organi lokalnih skupnosti, veterinarskimi organizacijami in drugimi pri vpeljevanju te terapije v Sloveniji in tujini.