Društvo med 2004 - 2011

Leto 2004

Vse se je začelo jeseni 2004, ko smo se Katarina Kafadar, Petra Štrus in Špela Drnovšek odločile svojo ljubezen do ljudi in živali razdajati na drugačen način. Že leto prej smo začele s svojimi psi preko Društva za zaščito živali Ljubljana obiskovati Zavod za slepo in slabovidno mladino, vendar pa je želja po večji organiziranosti postajala vse močnejša. Ustanoviteljice smo se izšolale v avstrijskem društvu »Tiere als Therapie« in njihov okvir šolanja terapevtskih parov in načine izvajanja obiskov prenesle na slovenska tla. Tako smo se odločile, da ustanovimo organizacijo, ki bi starejšim, osamljenim in invalidnim ljudem ter otrokom nudila popestritev pustega vsakdanjika oz. rehabilitacije v različnih ustanovah ali doma - poimenovale smo jo "Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali - Ambasadorji nasmeha". Ime samo najbolje predstavi naše poslanstvo - kamorkoli pridemo, želimo vzbuditi nasmeh na obrazu, pa čeprav le za trenutek, saj ga v ozadju večkrat spremlja huda bolečina, žalost, osamljenost ali le dolgočasje.

Ambasadorji nasmeha 2004

Leto 2005

Društvo je postalo uradna pravna oseba. Zastavile smo si tudi resne cilje in prišli so prvi entuziasti. Dejan Mikuš nas spremlja že praktično od prvega uradnega sestanka.

Naš statut pravi: društvo je samostojno, nepridobitno združenje občanov, ki se strokovno ukvarjajo z izobraževanjem ter raziskovanjem pospeševanja učinkov terapije z živalmi. Namen društva je prizadevanje, da se terapija in aktivnosti s pomočjo živali ustalijo in izvajajo kot priznana oblika pomoči v zdravstvu, šolstvu in na drugih primernih področjih, ki jih pokrivajo ustrezne ustanove v Sloveniji, kot tudi v obliki individualnih obiskov na domu v sodelovanju z za to usposobljenim osebjem in ustanovami. Za doseganje namena društva so položene smernice za izobraževanje inštruktorjev in terapevtskih ekip, sestavljenih iz vodnika ter ene ali več živali, ki izvajajo terapijo in/ali aktivnosti s pomočjo živali. Poleg tega mora društvo omogočati nadaljnje izobraževanje ekip s pomočjo prireditev ter publikacij. Namen društva in dolgoročna vizija je tudi šolanje in uporaba psov pomočnikov ljudem s posebnimi potrebami.

Osnovne naloge društva so:

 1. vzgoja in izobraževanje inštruktorjev, vodnikov in živali na področju terapije in aktivnosti s pomočjo živali,
 2. preverjanje in vzdrževanje ter višanje kvalitete usposobljenosti izučenega kadra in terapevtskih parov z organizacijo izobraževalnih seminarjev, strokovnih predavanj, preverjanj, raznih drugih prireditev in publikacij na državni in mednarodni ravni,
 3. organizacija dela izšolanih parov (obiskov in izvajanja terapije/aktivnosti v institucijah, ki so ali bodo z društvom v pogodbenem razmerju),
 4. sodelovanje in povezovanje z drugimi organizacijami za uvajanje in izvajanje terapije/aktivnosti z živalmi, državnimi organi, organi lokalnih skupnosti, veterinarskimi organizacijami in drugimi pri vpeljevanju te terapije v Sloveniji in tujini.

Ambasadorji nasmeha 2005

Leto 2006 in 2007

Na začetku smo se člani dobivali in postavljali temelje društvu glede podobe, dokumentov in samega začetka dela. Hodili smo po ustanovah, pisali članke, organizirali Seminar na Zavodu Janeza Levca 2006 (interno izobraževanje o terapiji s pomočjo živali) in osnovali tečaj za terapevtske pare treh skupin, mladiči, mladi in odrasli psi, ki se je končal jeseni 2007 in trajal leto in pol. Na dveh preizkusih se je zvrstilo več kot 50 lastnikov s psi, res končalo tečaj pa je 8 parov. Delo samostojno v društvu opravljajo sedaj le še 3 pari iz omenjenega tečaja. V medijih smo se začeli vse bolj pojavljati, kar je očitno opogumilo nekaj ljudi, da so se začeli podobno organizirati v društva za terapijo.

Ambasadorji nasmeha 2006

Leto 2008

Aktivna ekipa Ambasadorjev je postala številčnejša. Od tega leta smo dobili še tri nepogrešljive moči Uršo Ivanovič, Tjašo Oblak in Tino Kremesec.

Tako okrepljeni smo organizirali teoretični seminar, ki se ga je udeležilo preko 70 ljudi. Namen je bil povezati vse, ki se kakorkoli v Sloveniji že ukvarjajo s terapijo in aktivnostmi. Odziv je bil neverjetno pozitiven. V tem letu smo vzpostavili tudi že vse mehanizme obiskov; potrdila, vaje, pokritja potnih stroškov, uniforme, pari smo postali utečeni v obiskih izbranih ustanov. Veliko več pa smo se začeli pojavljati tudi v medijih. Uradno smo delovali redno v petih ustanovah, začeli tudi z delom v Kliničnem centru Ljubljana, a ga zaradi nevarne bakterije MRSA prekinili.

Ambasadorji nasmeha 2008

Leto 2009

Na pobudo Dejana Mikuša, ki je navezal stik s Centrom za dnevne aktivnosti za upokojence za Bežigradom, so nam hvaležno brezplačno odstopili uporabo njihovih prostorov vsaj enkrat tedensko oz. po dogovoru. Ti prostori so sedaj namenjeni kakršnimkoli potrebam društva (APŽ, TPŽ, občni zbori, predavanja,...). Naša ciljna skupina se je od otrok razširila na starejše v domovih in varovance dnevnih centrov ŠENT. Povezali smo se tudi z društvom REPS in soorganizirali nadaljevalni seminar na temo terapije s pomočjo psov, tokrat v štajerskem koncu. Ambasadorji smo potem izvedli še praktični tečaj in dobili nove delovne moči v obliki parov za aktivnosti s pomočjo živali. Aktivni štirinožni Ambasadorji pa so dobili nove unifome: izdelali smo rutke za pse, ki jih nosijo kot zaščitni znak naše dejavnosti med obiski uporabnikov. Bež rutke z našim logotipom predstavljajo aktivnosti s pomočjo živali, oranžne, ki nosijo poleg logotipa tudi ime psa, pa predstavljajo terapijo s pomočjo živali.

Ambasadorji nasmeha 2009

Leto 2010

Postali smo društvo v javnem interesu, aktivni člani imajo sedajo možnost nakupa ali pridobitve uniform z določenim številom opravljenih obiskov in tudi oprsnice za pse smo oblikovali, le te pa so last društva in se jih po upokojitvi psov vrne. Osnovali smo nov tečaj, interno smo se učili masažne in zdravilne metode Tellington Touch in programa bralnih uric po osnovah programa R.E.A.D., ki ga Jana Čarman odlično izvaja na OŠ že 4. leto.

V tem letu smo bili tudi prvič povabljeni na podelitev priznanj Prostovoljca leta 2009 na Brdu pri Kranju, kjer smo se ponosno postavili tudi ob bok predsedniku in njegovi ženi za trajen spomin.

Ambasadorji nasmeha 2010

Leto 2011

Organiziramo nov izobraževalni tečaj in zastavili smo nov cilj; da resnično postanemo društvo za terapijo s pomočjo živali tako prvič letos organiziramo tečaj, kjer so še posebej vabljeni lastniki mačk in kuncev. S tem tečajem in novimi močmi želimo odpraviti tudi našo največjo pomanjkljivost, primanjkljaj prostovoljcev, ki bi lahko terapije in aktivnosti opravljali dopoldne.

Ustanove, kjer redno delujemo:

 • Dom starejših občanov Ribnica
 • OŠ Vide Pregarc, Ljubljana
 • CIRIUS Kamnik
 • Psihiatrična klinika Ljubljana
 • razvojni Vrtec Kolezija, enota Murgle, Ljubljana
 • OŠ Lucija
 • Dnevni Centri Aktivnosti Ljubljana
 • Dom starejših občanov Tabor v Ljubljani
 • Dom za starejše občane Horjul
 • delo s posamezniki

Sodelujemo tudi pri projektih:

 • projekt Korak k sončku (v sodelovanju z Zvezo Sonček)
 • projekt Žival in učenec s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami v CUDV, Draga pri Igu
 • kinološke urice
 • psi krvodajalci; Ambasadorji smo pobudniki ustanovitve uradne baze psov krvodajalcev.

Ambasadorji nasmeha 2011

Predstavitev društva Ambasadorji nasmeha