Kdaj aktivnosti in terapija s pomočjo živali nista primerni?

Kljub vsem ugodnim učinkom AAA in AAT, pa nista vedno primerni za vsako situacijo. Pomnite »Dober namen ni ustrezen nadomestek za zdrav razum«. Naštete smernice vam bodo pomagale prepoznati situacije, v katerih AAA in AAT nista primerni.

LJUDJE, KI JIH OBIŠČETE

AAA/T nista primerni za ljudi, ki jih obiščete v naslednjih primerih:

 • kadar je žival vzrok za rivalstvo in tekmovanje v skupini;
 • kadar nekdo postane posesiven in namerava »posvojiti« žival, ki ga/jo obiskuje;
 • zaradi neprimernega rokovanja, izbire živali ali pomanjkanja nadzora lahko pride do različnih poškodb;
 • ljudje s poškodbo možganov, razvojnimi nepravilnostmi ali senilnostjo lahko dražijo žival, ne da bi se tega zavedali;
 • ljudje z nerealnimi pričakovanji lahko mislijo, da jih žival zavrača. To lahko še poglobi njihovo slabo samopodobo.
 • alergije na živali lahko povzročijo težave z dihanjem kot npr. astmo;
 • zoonozna obolenja (bolezni, ki se prenašajo z živali na človeka in obratno) se lahko prenašajo, še posebej, če ne upoštevamo varnostnih ukrepov;
 • ljudje z odprtimi ranami ali slabim imunskim sistemom morajo biti skrbno nadzorovani. Sodelovanje je po potrebi omejeno.
 • nekdo se lahko boji določenih živali;
 • zaradi različnih kulturnih ozadij, lahko ljudje različno sprejemajo določene vrste živali.

NEGOVALCI

Negovalci imajo lahko AAA/T za neprimerni v naslednjih primerih:

 • kadar osebje in ostali negovalci ne smejo sodelovati pri odločitvah poteka procesa AAA/T ali nimajo ustreznih napotkov;
 • nekateri štejejo prisotnost živali v ustanovi za popolnoma neprimerno;
 • nekateri ne marajo živali ali se jih celo bojijo;
 • negovalci so lahko alergični na živali.

INŠTITUCIJA

Inštitucija ima lahko AAA/T za neprimerni v naslednjih primerih:

 • pravna odgovornost za nesrečo ali poškodbo, v katero je vpleten »stanovalec« ali nekdo od osebja, vzbuja zaskrbljenost;
 • kadar je potrebno premagati legalne prepreke;
 • kadar gre za vprašanja hrupa, sanitarnih ukrepov, bolezni ter ostalih okoljevarstvenih skrbi;
 • pretehtati je potrebno stroške.

ŽIVAL

AAA/T je neprimerna za živali, kadar:

 • lahko pride do poškodb zaradi grobega ravnanja ali s strani druge živali;
 • ne moremo zagotoviti osnovnega dobrega počutja živali. To vključuje veterinarsko oskrbo ter dostop do vode in površin za razgibanje;
 • žival ne uživa v obiskih.

Povzeto po McCulloh, M. 1983. Pet Therapy - An Overview. The Human-Pet Relationship: International Symposium on the 80th Birthday of Nobel Prize Winner Prof. Konrad Lorenz. Vienna: Institute for Interdisciplinary Research on Human-Pet Relationships. 25-31.

(Špela Juršič po Delta Society®, The Human-Animal Health Connection®, www.deltasociety.org)