Kinološke urice

Namen kinoloških uric je, da bi otroci pridobili spoštovanje do živali in živih bitij na sploh, se naučili ravnati s psom kot domačim ljubljencem, kako z njim živeti in delovati.
Vrste delavnic ki jih lahko uporabimo:

  • Igranje vlog.
  • Deljeno mnenje (učence razdelimo v dve skupini: prva poda eno mnenje, druga drugo. Sledi razgovor).
  • Kviz s simboličnimi nagradami.
  • Poslušanje zvokov in uganjevanje, kaj kateri pomeni (renčanje, cviljenje, lajanje itd.)
  • ...

Konkretnejše ideje in programe najdete v internih gradivih društva Ambasadorji nasmeha.