Splošni koristni napotki za delo

Žival imunsko oslabljenim in ljudem s posebnimi fizičnimi ali psihičnimi potrebami predstavlja tveganje, ki ga s pravilnim načinom dela lahko zmanjšamo!

Da bi terapevtski par dolgo dobro sodeloval, mora vodnik upoštevati naslednje napotke.

Značilnosti psa terapevta

 • Odnos vodnik in pes, 
 • dobro socializiran in poslušen,
 • pes mora uživati v družbi ljudi,
 • s posebno visokim tolerančnim pragomdo drugih ljudi in različnih vrst živali,
 • posebej šolan za različne naloge in na koncu šolanja ocenjen v okviru specifičnega testa osebnosti in sposobnosti.
 • Uporabljamo ga pri terapiji, kjer sodelujejo živali, pod vodstvom strokovnega osebja za obiske domov za ostarele, otroških vrtcev, šol, zavodov za gibalno ovirane in za osebe z motnjami v duševnem razvoju, bolnic, rehabilitacijskih centrov,...

Obveznosti vodnika pri oskr​bi psa

 • vsaj enkrat letno veterinarsko pregledan
  • cepljenje,
  • sredstvo proti zunanjim in notranjim parazitom,
  • ustrezno očiščena ušesa,
  • čistiti oz. umivati zobe,
  • ustrezno kratki kremplji
  • ter negovana dlaka glede na pasmo, itd.
 • pravilna prehrana,
 • skrb za kondicijo psa.

Obveznosti vodnika pred obiskom

 • pred obiskom sprehod minimalno pol ure,
 • pred obiskom skrtačiti psa, mu umiti zobe,
 • priprava primernih priboljškov (za psa in uporabnike) in igrač,
 • očistiti tace (higienski robčki),
 • ležišče, skodela z vodo,
 • možnost predhodno spoznati prostor,
 • zaželena prva pomoč za psa s seboj,
 • pregled prostora zaradi nevarnosti ostankov tablet na tleh.

Po obisku moramo psa razbremeniti.

Dodatno

 • priporočljivi ne več kot 2x tedenski obiski
 • zdravniško spričevalo nositi s seboj na obiske,
 • Enkrat letno naj se opravi test, s katerimi se ugotavlja morebitne osebnostne ali sposobnostne spremembe psa ter odnos para.
 • Zavarovanje psa - odgovornost lastnika za škode, ki jih povzroči njegova žival tretji osebi,

Obveznosti ustanove

 • ob prvem obisku ustanove naj bo prisoten nekdo od strokovnega osebja,
 • pri terapiji naj bo strokovno osebje prisotno tudi na vseh ostalih obiskih, pri aktivnosti prisotnost ni potrebna, je pa zaželena,
 • opozoriti na ljudi, ki se živali bojijo ali imajo kakršnekoli alergijske reakcije na živalsko dlako, ter opozoriti ljudi na prihod psa.

Potrebni dokumenti:

 • izjava o dovoljevanju vstopa vodnika s svojo živaljo,
 • pridobiti soglasje uporabnikov oz. svojcev, da obiskujejo srečanja na lastno odgovornost,
 • pri terapiji (AAT) s pomočjo živali je potreben začeten pogovor s terapevtom, kjer se zastavi cilje terapije, kontrolne točke in načini evalvacije uspešnosti terapije.

Zmanjševanje nevarnosti prenašanja infekcij iz živali na človeka

 • preprečevanje kontakta živali s hrano uporabnikov,
 • izogibanje kontakta pacientov z izločki živali (vodnik mora vedno pospraviti za psom),
 • Bolna in poškodovana žival naj ne hodi na obiske, prav tako tudi goneče psičke,
 • obisk živali je prepovedan tudi pri akutnih boleznih pacientov.

Pes kot potencialna nevarnost pri terapiji s pomočjo živali

“Vsak pes je kosmat za ušesi!”

Zmanjševanje nesreče (ugriz, praske...)

 • dogovor o obnašanju uporabnikov,
 • živali se nikoli ne pusti same brez nadzora med obiski,
 • skakanje in lizanje ni zaželeno,
 • izogibanje stresnim situacijam (pri povečanem stresu naj se srečanje konča),
 • paziti na pasjo slino,
 • kar par med terapijo umaže, naj vodnik pospravi (koščki hrane, polita voda, morebitne kapljice urina, odpadla dlaka itd.).

Poznavanje svojega psa (opozorilni znaki)

 • pospešeno dihanje,
 • slinjenje,
 • oblizovanje,
 • zehanje,
 • tresenje,
 • odvračanje pogleda,
 • skrivanje za vodnikom,
 • prekomerno pitje,
 • ipd.

Upoštevanje narave svojega psa, poznavanje uporabnikovih težav in dobro sodelovanje s predstavniki ustanove privede do uresničitve zastavljenih ciljev in osebnega zadovoljstva vseh udeleženih.

Vir: Koristni napotki pred vsakim obiskom psa v ustanovi z namenom kvalitetnega izvajanja terapije ali aktivnosti; Seminar O AKTIVNOSTIH IN TERAPIJI S POMOČJO PSOV, Maribor, 14.3.2009
Avtorji: Katarina Vertin, Tjaša Oblak, Tina Kremesec