Koristni napotki za delo z depresivno osebo

Pravila komunikacije:

  • sogovorniku gledamo v oči,
  • ne segajmo v besedo, poslušamo,
  • bolniku pustimo, da izrazi svoje misli in občutja,
  • postavljamo kratka, jasna, vzpodbudna vprašanja,
  • ne uporabljamo tujk,
  • odgovore sprejmimo z nedoločnim pritrjevanjem (Tako vi mislite in čutite),
  • vzdržimo se moralnih sodb,
  • izogibajmo se sterotipnim odgovorom (saj bo bolje, vem kako se počutite...)

Pripravila Martina Kremesec Avramović

(Vir: Skripta za Seminar o terapiji in aktivnostih s pomočjo živali, Ljubljana, 12.2.2011)