Koristni napotki za delo z osebami s posebnimi potrebami

Navodila za delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju:

 • Naloge razdelimo na več kratkih korakov.
 • Navodila poenostavimo – naj bodo kratka in jasna.
 • Sproti preverjamo razumevanje.
 • Povemo samo eno navodilo naenkrat.
 • Uporabljamo konkretne, poenostavljene pojme, izražamo se jasno in počasi.
 • Vsebine predstavimo multisenzorno (prek več čutil).
 • Vsebine predstavimo na različnih primerih, večkrat ponovimo.
 • Nalogo prikažemo (demonstriramo) in besedno opišemo (verbaliziramo).
 • Ne delamo namesto osebe, ampak z njo.
 • Omogočimo odmore in dovolj časa za reševanje nalog.
 • Upoštevamo močna področja.
 • Osebi omogočimo doživljanje uspehov.

Navodila za delo s slepo ali slabovidno osebo:

 • Poskrbimo za primerno osvetlitev (močna svetloba ali zatemnitev).
 • Skrbimo za red in pospravljenost prostora.
 • Pri slabovidnih uporabljamo povečan tisk, kontrastne fotografije, pisala z debelo sledjo, lupe, prilagojene računalnike. Pazimo na primerno bližino opazovanih predmetov
 • Pri slepih uporabljamo gradivo v brajici, računalniško tipkovnico z brajevo vrstico, belo palico, zveneče žoge.
 • Gradivo posnamemo na diktafon.
 • Smo natančni pri dajanju navodil.
 • Ubesedimo vse, kar delamo in kar se dogaja.
 • Vsebine predstavimo multisenzorno, omogočimo prijemanje predmetov.
 • Omogočimo več časa za izvedbo nalog.

Navodila za delo z gluho ali naglušno osebo:

 • Zmanjšamo hrup v okolici.
 • Oseba naj govorca ves čas vidi v obraz. Obraz naj bo osvetljen.
 • Govorimo z normalnim ritmom, tempom in glasnostjo, ne zakrivamo si ust, ne preskakujemo s teme na temo, sproti preverjamo razumevanje.
 • Vsebine naj spoznava prek več čutil.
 • Pomembne informacije zapišemo.
 • Omogočimo več časa.

Navodila za delo z gibalno ovirano osebo:

 • Uporabimo pripomočke: vozički, bergle, opornice, prilagojena pisala, prilagojena miza, nedrseča podloga, prilagojen jedilni pribor, prilagojen računalnik...
 • Pri delu zagotovimo primerno telesno držo.
 • Zagotovimo varnost.
 • Omogočimo aktivnost - gibanje, dotike, občutek hitrosti ...
 • Omogočimo več časa za izvedbo nalog.

EPILEPSIJA: Kaj narediti ob napadu klonično-toničnih krčev?

 • Ostanite mirni, zapomnite si, kdaj se je napad začel.
 • Umaknite pohištvo, da ne pride do poškodb.
 • Osebi lahko daste nekaj mehkega pod glavo.
 • Osebi ne dajajte v usta nobenih predmetov!
 • Obrnite osebo na stran, da ji teče slina iz ust.
 • Če krči trajajo več kot 5 minut ali če si sledijo eden za drugim, pokličite reševalce.
 • Po napadu osebo pomirite in ji omogočite počitek.

Pripravila Tina Oblak

(Vir: Skripta za Seminar o terapiji in aktivnostih s pomočjo živali, Ljubljana, 12.2.2011)