NOV SEMINAR O TERAPIJI IN AKTIVNOSTIH S POMOČJO ŽIVALI

 POTEK SEMINARJA IN TEČAJA

VSEBINA SEMINARJA – 12.2.2011
Dopoldanski del (9.00 – 13.00):
1.   9:00-9:15      Uvod – predstavitev pojmov AAA in AAT (Špela Drnovšek)
2.   9:20-9:40      Prva pomoč za pse (predavatelj javljen naknadno)
3.   9:50-11:20   Odnos delovni par – uporabnik »Ko midva nisva več samo moj kuža in jaz, ampak postaneva delovni par« (Meta Pavletič)
4.  11:25-11:40  Predstavitev društva Ambasadorji nasmeha in njihovega dela (Katarina Vertin)
5.  11:45–12:40  Trije primeri dobre prakse (dom Ribnica – delo na oddelku demence, vrtec Murgle – delo v razvojnem oddelku, Psihiatrična bolnica – delo na geriatričnem oddelku - vsak primer po 15 minut)
Namenjen je vsem, ki se prvič srečujete s terapijo in aktivnostmi s pomočjo psov, tistim, ki bi radi osvežili znanje in je OBVEZEN za vse lastnike PSOV, ki se boste odločili seminar nadaljevati s tečajem in vse lastnike ostalih ŽIVALI, ki bi jih delo v AAA v prihodnosti zanimalo.
Popoldanski del (14.00 – 18.00):
1.   Predstavitev najpogostejših ciljnih skupin, s katerimi delamo – njihove značilnosti, zmožnosti, pristop in način komunikacije z njimi:
-          motnje v duševnem razvoju (Tina Oblak)
-          gibalno ovirane osebe (Tina Oblak)
-          slepi in slabovidni (Tina Oblak)
-          gluhi in naglušni (Tina Oblak)
-          govorno jezikovne motnje (Tina Oblak)
-          dolgotrajno bolni (Tina Oblak)
-          učne težave (Tina Oblak)
-          bolniki v psihiatrični bolnici (predavatelj javljen naknadno)
-          starostniki (predavatelj javljen naknadno)
2.   Delavnice – primer dela z otrokom s posebnimi potrebami in z dementno osebo (aktivno sodelovanje udeležencev seminarja)
OBVEZEN za vse že aktivne delovne pare društva Ambasadorji nasmeha, tiste, ki v preteklih tečajih niste opravili izpita in ga želite v tem letu opravljati ponovno in tiste, ki se boste udeležili tečaja za pse/preizkusa za ostale živali, vabljeni pa tudi vsi ostali, ki vas naše delo še pobliže zanima.
Seminar bo potekal v društvenih prostorih v BS3 na Puhovi 6, Ljubljana (v primeru večje udeležbe bo druga lokacija javljena naknadno).
TRAJANJE CELOTNEGA ŠOLANJA ZA DELOVNE PARE:
-          obvezna udeležba na obeh delih seminarja (12.2.2011)                                  
-          4x obisk tečaja (17.2., 24.2., 3.3., 10.3. – ob 18.30 v društvenih prostorih)
-          izpit teoretični + praktični (17.3. – ob 18.30 v društvenih prostorih)
-          2-3 nadzorovani obiski ustanov (po dogovoru)
Datumi druge in tretje alineje se lahko zaradi nepredvidenih dogodkov  (bolezni itd.) spremenijo.          
Opravičen 1 izostanek na tečaju – v nasprotnem primeru tečaja ne morete zaključiti.
Par ima ob uspešnem dokončanju opravljen izpit za aktivnosti s pomočjo psa, pes prejme bež rutko in oprsnico (ob prenehanju dela/članstva ju je potrebno vrniti), lastnik pa društveno majico.
CENA – plačilo seminarja ob prijavi na tekoči račun društva oz. osebno na enem od sestankov najkasneje do 31. januarja 2011:
-          seminar dopoldanski del                                         20€
-          seminar popoldanski del                                         30€
-          »seminar paket« dop+pop                                      45€
-          tečaj (plačilo do 15. februarja 2011)                     65€

OPOMBE:
-          Zadnji dan prijave na seminar - 31. januar 2011 in na tečaj - 15. februar 2011.
-         Na polovici tečaja bomo izvedli delno oceno novih parov, kjer bomo presodili o smotrnosti nadaljevanja tečaja – v primeru, da par ne bo primeren, s tečajem preneha in povrnemo mu polovično ceno tečaja.
-    Za aktivne delovne pare Ambasadorjev nasmeha je udeležba na seminarju brezplačna.
-       Po končanih izpitih 17.3.2011 za nove pare, bo sledilo še brezplačno letno preverjanje že aktivnih parov – udeležba obvezna!!!
-      Po opravljenih preverjanjih se bo podelilo nagrade za delovno uspešnost. Delovni pari, prinesite dokazila o številu izvedenih obiskov (poročila na internetni strani, zapiski iz obiskov, list s potrdilom ali kaj, kar dokazuje vaše obiske).
Vprašanja in prijave
spela.jursic@gmail.com
nasmeh@ambasadorji.org