Pomoč s terapijo in aktivnostmi z živalmi v socialnem delu (diplomsko delo)

Kristina Lovrinović v svojem diplomskem delu Pomoč s terapijo in aktivnostmi z živalmi v socialnem delu (2012) pravi, da si želi pri svojem delu uporabljati tudi živali: »Močan vir, ki ga lahko najdemo v okolju in ki je v naši stroki (žal) še vedno spregledan, so živali. Želim si, da bi stroka socialnega dela dala več pomena človeško-živalski navezi in vpeljavi živali v prakso socialnega dela.«

Avtorica uporablja kratice:

  • ASŽ - aktivnosti s pomočjo živali
  • TSŽ - terapija s pomočjo živali.

Celotno diplomsko delo najdete v priponki, na spletni strani pa objavljamo nekaj odlomkov.