POSEBNI DAN PROJEKTA SKK »Z ROKO V ROKI ZA BOLJŠI JUTRI«

Spomladi smo se udeležili prav posebnega projekta na OŠ Poldeta Stražišarja na Jesenicah. Imeli smo se lepo, se zabavali in naučili veliko novega ter obljubili, da pridemo še kdaj.Splošno o projektu: Projekt SKK (Socialni in kulturni kapital) – Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti je vseslovenski projekt v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov pod okriljem Šole za ravnatelje Predoslje in sredstev evropskega socialnega sklada ter sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V šolskem letu 2013/14 projekt izvajamo kot mreža štirih osnovnih šol s prilagojenim programom. S ciljem dviga socialnega in kulturnega kapitala učencev želimo vzpostaviti in vzdrževati čim več različnih vezi z zunanjimi organizacijami in posamezniki.