Predšolski otroci in šole

V vrtcih in šolah so terapevtski pari vse bolj dobrodošli. Izvajajo se kinološke urice (program namenjen spoznavanju psa: lastnosti, nege, karakteristik, …), t.i. READ programi (programi učenja branja, kjer pes sodeluje kot motivator) oziroma se žival vključi v običajne učne ure.

Aktivnosti z živaljo se lahko vključijo v

  • Interesne dejavnosti.
  • Učne ure o živalih: v sklopu predpriprave se učitelj pogovori z učenci glede pravil in ureditve učilnice. Sledi predstavitev terapevtskega para, splošni pogovor o psih, lahko demonstracija trikcev, pripomočkov za psa. Ura se zaključi tako, da imajo učenci možnost kontakta s psom.
  • Kot del učne pomoči.
  • V projekte.
  • Tematske dneve: npr. na temo petard, zavetišč in živalske problematike, kako se vesti ob neznanem psu.