Primer dobre prakse: celoletni šolski projekt Bralne urice z Mišo

Vodja projekta: JANA ČARMAN
Ustanova: OŠ Vide Pregarc
Šolsko leto: 2008/2009

1. UVOD

Projekt Bralne urice z Mišo je potekal v povezavi s Kinološko zvezo Slovenije – Komisijo Otrok in pes ter Društvom za terapijo s pomočjo živali – Ambasadorji nasmeha. Temelji na programu R.E.A.D (Reading Education Assistance Dogs; Psi asistenti pri učenju branja), ki poteka v ZDA že od leta 1999. Tam otroci na srečanjih v knjižnicah berejo poljubne zgodbe terapevtskim psom, naloga le-teh pa je, da poslušajo.

2.PROGRAM NA OŠ

Tako obliko dela  bomo smo vnesli tudi v pedagoški proces na OŠ Vide Pregarc, in sicer je potekala v okviru pouka slovenščine. Na začetku šolskega leta so bile k sodelovanju vabljene vse učiteljice in učenci nižjih razredov. Projekt je bil predstavljen v pisni obliki, ter vnesen v letni delovni načrt šole. Dogovorili smo se, da bodo v projekt vključeni učenci 2.a, 2.b in 3.b razreda, ter individualno učenka 4. razreda.

3.TERAPEVTSKI PAR

Vodja projekta Jana Čarman sem profesorica razrednega pouka in razredničarka 2.a razreda na OŠ Vide Pregarc, ter hkrati vodnica terapevtskega psa – Miše. Psička je petletna mešanka mejnega kolija, posvojena iz zavetišča. Miša je opravila precej zahteven izpit za terapevtskega psa po enoletnem šolanju pri Društvu za terapijo s pomočjo živali – Ambasadorji nasmeha. Pri KZS pa ima opravljen tudi izpit za psa spremljevalca B-BH.

4.VSEBINA

Miša je bila prisotna v posameznem razredu enkrat do dvakrat v šolskem letu. Izvedene so bile še tri ure individualnega pouka. Obisk Miše in njene vodnice je trajal 45 do 60 minut.
Pri učnih urah so sodelujoči učenci psički Miši brali zgodbe iz knjig ali pa zgodbe, ki so jih napisali sami. Tema zgodb je bila o psih ali drugih živalih. Glavna vloga prisotnega psa je, da motivira učence za branje in  s svojo nekritičnostjo pripomore k odpravljanju strahu pred nastopanjem. Po obisku so učenci opravljali še naloge, kot npr. risanje Miše, pisanje vtisov…

5.ZAKLJUČEK

Miša je v okviru projekta svoj pasji poklic oziroma poslanstvo opravljala prvo leto in se je več kot odlično odrezala. Izkazala se je za zelo primerno psičko za delo z učenci te starostne skupine. Cilji projekta so bili v celoti realizirani. Učenci so se obiska psičke veselili in kar je najpomembnejše, hkrati s tem so se veselili tudi branja. Vzdušje je bilo sproščeno, mirno. Vsi sodelujoči, učenci, učiteljice in Miša smo preživeli prijetne bralne urice.

Avtorica članka: Jana Čarman, prof. razrednega pouka