Razlike med aktivnostjo in terapijo s pomočjo živali

Na prvi pogled je mogoče težko ločiti med AAA in AAT, zato sledi nekaj ključnih razlik, po katerih ju bo lažje prepoznati. Čeprav lahko za AAA velja ena ali več spodaj opisanih lastnosti, so pri AAT nujno potrebne vse tri. AAT je bolj formalna oblika AAA.

  • AAT se vedno izvaja pod nadzorom strokovnjaka s področja zdravstva ali socialnega dela in se aktivno vključuje v njihovo delo. Ta oseba je lahko zdravnik, delovni terapevt, fizioterapevt, učitelj, medicinski delavec, socialni delavec, logoped, psihiater,... Vodnik živali je lahko strokovna oseba ali pa prostovoljec, ki ga obvezno spremlja strokovna oseba. O AAT govorimo takrat, ko strokovna oseba žival uporablja na področju svoje stroke. Na primer – socialni delavec mora žival uporabiti na področju socialnega dela. Če ta isti socialni delavec obišče skupino otrok na neformalni bazi, to štejemo za AAA.
  • AAT je ciljno usmerjena. Pri tem imamo v mislih vedno nek točno določen cilj kot je izboljšanje socialnih sposobnosti, obsega gibanja, govornih sposobnosti, razpon pozornosti,... Vsak obisk živali lahko pomaga k doseganju enega ali več omenjenih ciljev. Če prehodno ne določimo teh ciljev, potem ne moremo govoriti o AAT.
  • AAT je dokumentirana. Vsak obisk je dokumentiran v uporabnikovo osebno evidenco, kamor se zapišejo vse aktivnosti in napredki.

(Špela Juršič po Delta Society®, The Human-Animal Health Connection®, www.deltasociety.org)