Špela Drnovšek (Juršič) in Sai

emailspela.jursic@gmail.com
status: Par je izšolan za aktivnosti in terapijo s psom (APŽ in TPŽ).
ustanove: DCA Bežigrad, Dom starejših občanov Tabor v Ljubljani

Že na začetku srednje šole sem se odločila, da se bom ukvarjala s terapijo s pomočjo živali, saj me je nek članek na to temo popolnoma prevzel. Želja se mi je uresničila leta 2003, ko sem se v okviru diplomske naloge odpravila za dva meseca na Dunaj, kjer sem v društvu »Tiere als Therapie« opazovala in sodelovala pri šolanju terapevtskih parov. Leta 2004 sem se priključila skupini deklet, ki so v okviru Društva za zaščito živali Ljubljana obiskovala Zavod za slepo in slabovidno mladino. Želela sem si razširiti znanje na področju AAA in AAT, zato sem se skupaj s svojim kraljevim kodrom Saiem odpravila na tečaj v podružnico TAT v Grazu. Sedaj že nekaj let delava kot terapevtski par – večinoma z otroki s težjo motnjo v razvoju, občasno pa greva tudi na kak predstavitveni obisk v dom za ostarele ali vrtec. Najino poslanstvo je, da skupaj vrneva še kakšen nasmeh na obraz…

Delo v letu 2010

S Saiem že četrto leto zapored spremljava deklico z epilepsijo. Iz začetne oblike AAT, smo lani prešli na AAA, saj smo morali preseliti naše obiske v društvene prostore, kjer pa nimamo možnosti sodelovanja s terapevtko. Kljub temu se še vedno trudim izvajati različne vaje za izboljšanje njene koncentracije, ravnotežja, fine motorike, izgovorjave,... včasih pa je naše srečanje podobno čisto običajnemu druženju s klepetom o vsakdanjih rečeh in kdaj tudi sladkanjem.

Letos sva začela obiskovati Dom starejših občanov Tabor v Ljubljani. Vsakih 14 dni imava skupino starostnikov, kjer izvajava različne aktivnosti, ko zaključiva, pa se odpraviva še na oddelek demence v pomoč Katarini in Jaku pri individualnih obiskih po sobah. Če se bomo v prihodnje uspeli dogovoriti s terapevtko o konkretnejših ciljih pri posameznikih, bova začela z AAT, drugače bo ostalo pri AAA.

 

Sai nas od poletja 2011 čaka na drugi strani mavrice.