Starostniki in domovi za ostarele

Domovi za ostarele nas najpogosteje vabijo na obiske. Starostniki predstavljajo vse večji delež prebivalstva, ki pa je obenem precej potisnjen na rob. Mnogo starostnikov je osamljenih, zato obisk živali predstavlja prepotrebno razvedrilo in motivacijo za pogled v prihodnost.

Pri starostnikih se srečujemo z demenco, Alzheimerjevo boleznijo, težavami s sluhom, vidom in govorom, lahko tudi z različnimi motoričnimi omejitvami. Pri demenci in Alzheimerjevi bolezni imajo bolniki težave s spominom, presojo, abstraktnim mišljenjem in govorom. Lahko ne morejo priklicati imen predmetov, ljudi, lahko imajo težave s higieno, so depresivni, halucinirajo.