Terapija in aktivnosti s pomočjo živali - predstavitev osnovnih pojmov

Izrazi, ki ste jih morda že slišali...

Čeprav sta izraza »aktivnosti s pomočjo živali« (ang. animal-assisted activities - AAA) in »terapija s pomočjo živali« (ang. Animal-assisted therapy - AAT) najbolj zaželena, ste verjetno slišali tudi že za izraz »pet terapija«. Tega izraza se moramo v splošni rabi izogibati, saj je nenatančen in zavajajoč. Uporabljalo se ga je več desetletij nazaj in se je nanašal na učenje o živalskem vedenju. Zaželena izraza »aktivnosti s pomočjo živali« in »terapija s pomočjo živali« pa napeljujeta na to, da je žival motivacijska sila, ki izboljšuje zdravljenje s pomočjo dobro izšolane osebe.