Ureditev društva

Upravni odbor

Predsednica: Špela Drnovšek univ.dipl.inž.zoot.
Blagajnik:
Tajnik in predstavnik za stike z javnostjo: Urša Ivanovič univ.dipl.ing.kraj.arh.

Člana:
           Meta Magister Derlink dipl.vzg.

Strokovni vodja: Petra Štrus dr.med., Jera Grobelnik uni. dipl. psih.

Nadzorni odbor

Predsednik: Neža Vilhelm prof.
Člani: Irma Golob univ. dipl.pedagog
          Andreja Zupanc dipl.med.sestra

Nadomestni člani: Tanja Kuhta ekon.teh., Ana Kolar in Jana Čarman prof.

Častno razsodišče

Predsednica: Neža Varoga
Članica:
Član:

Kontakt

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali AMBASADORJI NASMEHA
Naslov: Cesta dveh cesarjev 32
Kraj: 1000 Ljubljana, Slovenija 
Tel.: +386 41 771 655
ID za DDV: 71153365
Matična št.:  2150735
TRR: 30000-0012629339
E-mail:  info@ambasadorji-nasmeha.si