Ureditev društva

Upravni odbor

Predsednica: Špela Drnovšek univ.dipl.inž.zoot.
Blagajnik: Irena Koren
Tajnik in predstavnik za stike z javnostjo: Urška Ivanovič univ.dipl.ing.kraj.arh.

Člana:
           Meta Magister Derlink dipl.vzg., Minka Dežela

Strokovni vodja: Petra Štrus dr.med., Jera Grobelnik uni. dipl. psih.

Nadzorni odbor

Predsednik: Neža Vilhelm prof.
Člani: Irma Golob univ. dipl.pedagog
          Andreja Zupanc dipl.med.sestra

Nadomestni člani: Tanja Kuhta ekon.teh., Nika Erjavec in Jana Čarman prof.

Častno razsodišče

Predsednica: Neža Varoga dipl. umet.zgod.
Članica:
Član: Borut Šerbela učitelj športa

Kontakt

DRUŠTVO AMBASADORJI NASMEHA

Za vse informacije nam pišite na: info@ambasadorji-nasmeha.si

Tel.: +386 41 771 655

DONACIJE SPREJEMAMO NA TRR: SI56 3000 0001 2629 339

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali AMBASADORJI NASMEHA
Sedež: Topniška 45, 1000 Ljubljana, Slovenija 

ID za DDV: 71153365, Matična št.:  2150735