Urša Ivanovič in Sky

emailursa.ivanovic@gmail.com
status: Par je izšolan za aktivnosti in terapijo s psom (APŽ in TPŽ).
ustanove: Vrtec Kolezija enota Murgle (RO), Ljubljana; CUDV DC Šiška, CSD DC Škofja Loka, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Ketteja in Murna, predstavitve in kinološke urice

Še ko sem imela prejšnjega psa, bobtaila Kana, sem ugotovila, da mi druženje z njim daje veliko več kot le obveze in odgovornosti do živega bitja, odvisnega od mene. Posebej ob »slabih dnevih«, težkih trenutkih, mi je že s svojo prisotnostjo pomagal prebroditi tisti dan. Kan je bil zelo mil kuža in ljudje so ga z veseljem pozdravljali in božali, kar je posledično pomenilo dobro voljo vseh. Kmalu sem ugotovila, da tako kot meni daje vesele trenutke in popravi razpoloženje, lahko spremeni dan na bolje tudi drugim ljudem.

V drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja takšnih društev za APŽ/TPŽ pri nas še ni bilo. Obiski s kužki v ustanovah so bile le sanje. Vendar se nas je našlo nekaj entuziastov, ki smo prišli s svojimi kužki z veseljem ob dogovorjenem dnevu na vrt Pediatrične klinike. In plačilo za »delo« tistega popoldneva so bili srečni obrazi bolnih otrok.

Sky je k meni prišel pomladi leta 2006 in takrat sem v medijih zasledila, da obstaja društvo, ki se ukvarja s terapijo s pomočjo živali. Vedela sem, da sem si to vedno želela in tako sva odšla na sprejemni preizkus. Konec koncev je Tornjak pastirski pes, deloven pes, pa naj dela in ne samo poležava J

Tako zdaj hodiva v vrtec in pomagava otrokom s posebnimi potrebami. Okrog Sky-ja je vedno zabavno. Sky je dobrosrčni velikan, precej medvedast, počasen - od vseh aktivnosti ima najraje ležanje in čohanje, in otroci so nad njim navdušeni. Njegova potrpežljivost nima meja.

Delo v letu 2010

S Skyjem tudi to šolsko leto hodiva v razvojni oddelek vrtca Kolezija enota Murgle, kjer pri 6 uporabnikih izvajava APŽ/TPŽ. Prav tako nadaljujeva s sodelovanjem pri dvoletnem inovacijskem projektu CUDV iz Drage pri Igu z naslovom "Žival in učenec s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami v CUDV, Draga pri Igu", ki je pod okriljem Zavoda za šolstvo. Občasno oz. po potrebi pa hodiva v različne osnovne šole s programom Kinološke urice (pristop k tujemu psu, vzgoja, odgovornost, zabava s psom) in na domove za ostarele kot APŽ ...

Delo v šolskem letu 2011-2012

Z letom 2011 sva nadaljevala pri aktivnostih in terapijah v vrtcu Kolezija, zaključili pa smo dvoletni projekt v CUDV Draga, Ig. Redno sva začela obiskovati otroke in mladostnike v Dnevnem centru Škofja Loka pod okriljem CSD Škofja Loka, prav tako tudi otroke in mladostnike v CUDV Šiška. S pomladjo obiskujeva tudi otroke s posebnimi potrebami in/ali vedenjskimi motnjami v OŠ Majde Vrhovnik. Po potrebi sodelujeva tudi pri predstavitvah društva na razstavah, v vrtcih, šolah in drugih ustanovah in dogodkih.

Delo v šolskem letu 2012-2013

V letu 2012 sva nadaljevala obiske v vrtcu Kolezija in na OŠ Majde Vrhovnik. Začela sva obiskovati otroke in mladostnike s težjo in težko motnjo v fizičnem in psihičnem razvoju na CUDV Dolfke Boštjančič DC Šiška. Žal pa ne hodiva več na CSD DC Škofja Loka, sva pa zato bolj prisotna na predstavitvah in kinoloških uricah v OŠ (dr. Vita Kraigherja, Riharda Jakopiča, Vodice, ...) in drugih dogodkih (Festival prostovoljstva, Igraj se z mano,...).

Delo v šolskem letu 2013-2014

Tudi v tem šolskem letu nadaljujeva z rednimi obiski razvojnega oddelka Enote Murgle, Vrtec Kolezija in OŠ Majde Vrhovnik ter CUDV DC Šiška. Udeležujeva se predstavitev in dogodkov (Magic Touch, F3ŽO, Dan za spremembe, Igraj se z mano,...) ter izvajava obiske v različnih ustanovah (DSO-ji, Varna hiša,...) in kinološke urice na osnovnih šolah (OŠ Ormož, vrtci, ..).

Delo v šolskem letu 2014-2015

V tem šolskem letu nadaljujeva z rednimi obiski razvojnega oddelka Enote Murgle, Vrtec Kolezija, individualnimi urami na OŠ Majde Vrhovnik ter terapijami na CUDV DC Šiška. Udeležujeva se predstavitev in dogodkov (naravoslvni dnevi, Dan živali, Festival Lupa, Igraj se z mano, Teden prostovoljstva, F3ŽO,...) ter izvajava predstavitvene in poučne obiske v različnih ustanovah (Pedagoška fakulteta, Zootehnika/Biotehniška fakulteta, Fakulteta za socialno delo, DSO-ji, Varna hiša,...) in kinološke urice na osnovnih šolah, vrtcih, zavodih.