Terapija s pomočjo živali

Definicija:

Pri AAT gre za ciljno usmerjeno pomoč, pri kateri je žival, ki mora ustrezati specifičnim kriterijem, bistven del procesa zdravljenja. AAT je vodena s strani in/ali jo izvaja strokovnjak s področja zdravstva oz. socialnega dela, ki ima potrebno strokovno znanje ter izkušnje s področja svoje zaposlitve.
AAT je zasnovana tako, da pospešuje izboljšanje človeških fizičnih, socialnih, emocionalnih in/ali kognitivnih funkcij (kognitivne funkcije se nanašajo na mišljenje ter intelektualne sposobnosti). AAT se izvaja na različnih področjih in lahko poteka v skupini ali individualno. Potek obiska se dokumentira in oceni.

Poglavitne značilnosti AAT:

  • Točno določen namen in cilji za vsakega posameznika.
  • Napredek je merjen.

Nekaj primerov AAT:

Prostovoljec pripelje svojo mačko v rehabilitacijski center, kjer skupaj z delovnim terapevtom pomagata otroku, ki s težavo opravlja naloge fine motorike. Za izboljšanje uporabnikove fine motorike si terapevt pomaga z zaponkami na povodcu, ovratnici in transporterju. Otrok prav tako odpre posodo s priboljški in daje majhne koščke hrane mački.

Pri AAT, kjer želimo izboljšati uporabnikovo sposobnost razvrščanja zaporedja dogodkov, terapevt uči uporabnika terapije, kako skrtačiti psa. Na primer:

Vzemi krtačo iz torbe.
Ukaži psu naj »čaka«.
Skrtači psa.
Pohvali psa »priden«.

S tem, ko je uporabnik motiviran, da bo sam skrtačil psa, se lažje spomni zaporedja dejanj. Terapevt ga pri tem spodbuja, da pred vsakim dejanjem naglas ponovi, kaj bo naredil.

Ženska, ki okreva po kapi, ima težave s stanjem in hojo. Fizioterapevt uporabi prisotnost psa kot motivacijo in sicer tako, da ga postavi na mizo, nato pa prosi uporabnika, da stoje poleg mize psa skrtači ali boža po glavi in hrbtu. Za izboljšanje gibalnih sposobnosti uporabnika le-ta sprehodi psa po ustanovi ali zunaj nje (vodnik psa vedno uporablja dvojni povodec in hodi poleg psa ter uporabnika terapije).

Cilji programov AAT:

Živali lahko vključimo v različne programe. Ko se vključite v program AAT v določeni ustanovi, predhodno povprašajte terapevta po ciljih, ki jih želijo doseči s to obliko pomožne terapije. Sledi nekaj primerov ciljev AAT:

• FIZIČNI

izboljšanje fine motorike
izboljšanje upravljanja invalidskega vozička
izboljšanje ravnotežja pri stoji

• MENTALNI

povečanje medsebojne komunikacije med člani skupin
povečanje pozornosti (npr. pozorno poslušanje, vztrajanje pri nalogi,...)
razvoj sprostitvenih in razvedrilnih spretnosti
izboljšanje samopodobe
zmanjševanje strahu, zaskrbljenosti
zmanjševanje osamljenosti

• IZOBRAŽEVALNI

povečanje besednega zaklada, pomoč pri dolgo- in kratkoročnem spominu
izboljšanje poznavanja pojmov, kot so velikost, barva,...

• MOTIVACIJSKI

izboljšanje pripravljenosti za sodelovanje v skupinskih aktivnostih
izboljšanje medsebojne interakcije
izboljšanje interakcije z osebjem
povečanje vadbe

(Špela Juršič po Delta Society®, The Human-Animal Health Connection®, www.deltasociety.org)

Naši pari so med drugim izvajali aktivnosti in terapije s pomočjo živali z deklico z epilepsijo, z učenci z učnimi težavami pri slovenščini ...